Kv. Krubban

Kvarteret Krubban är ett vidsträckt kvarter på Östermalm där en ansenlig del av fastigheterna idag är klassificerade "SBM" (statliga byggnadsminnen). Dessa byggnader restes under bland annat barocken, den gustavianska tiden, och fortsättningsvis ända in i 1930-talet och är därav av en mycket blandat art med ett högt kulturellt värde.

Idag förvaltas samtliga byggnader i kvarteret utav Statens Fastighetsverk och under sommaren 2011 fick SBG Byggen AB förtroendet att renovera Ridhuset samt Exercishuset, som tidigare fungerat som konserveringsateljéer och kontor, till förskolelokaler.

Produkten av denna totalrenovering blev en modern förskola, speciellt anpassad för barnens behov och förutsättningar. Exteriört har detta inneburit mindre omarbetningar men interiört har det lett till en ny planlösning med nya bjälklag i både stål och betong samt nya installationer, nytt ytskikt och en ny tillgänglighetsanpassad gång mellan de två husen. Sedan hösten 2012 huserar dessa två byggnader dagligen cirka 170 barn i åldrarna ett till fem.


The Cube

Electrolux firar 90 års professionell expertis med att genom företaget Absolute Blue skapa "The Cube", ett innovativt gastronomikoncept utan dess like. Idén har gjort succé i både Milano, Bryssel och London, en tillfällig lyxkrog där flera av respektive nations mest prisbelönta kockar levererar mat i världsklass. Nästa hållplats var Stockholm och under fyra månader år 2012, mellan 18 juni och 21 oktober, huserades denna kubliknande byggnad av den Kungliga Operans tak.

SBG fick i uppdrag att agera byggmiljösamordnare och ansvara för säkerheten inom det högriskområde byggarbetsplatsen klassades som. Detta innebar exempelvis upprättande av arbetsmiljöplan och tillhandahållande av en mängd olika tillstånd, men även samordning med Kungliga Operan avseende tider för arbeten och andra koordineringsfrågor.  Bland annat ordnades tillstånd för användande av byggkranar, lastburar samt trafikplaner för omdirigering av trafik. Med utländska, internationella och inhemska företag samarbetandes i projektet fanns en stor mångfald av nationaliteter och med anledning av detta skedde all kommunikation och samarbete på engelska, vilket inte hör till vanligheten i den svenska byggindustrin.


Tungelsta Skola

Kund: Tornberget Fastighetsförvaltning AB

Byggstart: 2015-11-09
Entreprenadform: Generalentreprenad
Ort: Tungelsta


Tungelsta skola är en kommunal grundskola i haninge kommun, cirka 3 mil söder om Stockholm. Idag består skolan av cirka 750 elever i skolår F till 9.
För skolan sker nu en ombyggnation av kök och tillbyggnad av matsal för att utöka kapaciteten för tillagning och servering.
I ombyggnaden berörs omkringliggande ytor som också byggs om. Nytt fläktrum byggs ovanpå tillbyggnaden för matsalen.
Nya omklädningsrum för kökspersonal anordnas i plan 2. Även nya hissar installeras för att betjäna skolkök samt skoltransporter.


Tobaksfabriken

Kund: Aberdeen Asset Managment
Byggstart: 2015-05-06
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Ort: Kvarteret Tobaksmonopolet. Stockholm

Entreprenaden omfattar kompletta bygg- & installationsåtgärder vid hyresgästanpassning av lokaler för NEPA inom plan 1+2.
I entreprenaden ingår även tidssamordning av sidoentreprenad för anpassning av befitnlig sprinkleranläggning.
Bland annat lades det in ny stavparkett, glaspartier sattes in, ytskikt över lag renoverades och bjälklag öppnades upp där ny trappa monterades.

 


Kv. Juryn

Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB
Byggstart: 2014-03-03
Entreprenadform: Generalentreprenad
Ort: Enskede

Nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och tillagningskök samt markanläggningar för förskoleverksamhet.
Kompletta byggnads- och anläggningsarbeten inkl lekutrustning utvändigt och planteringar.
Byggnaden kommer att uppföras på en hörntomt beläget i ett äldre villaområde och i närheten av Tallkrogens skola.
Grundläggningen utföres på pålar med fribärande bottenplatta ytterväggar av leca med beklädnad och yttertak av bandtäckt plåt. Byggnaden kommer att anslutas till fjärrvärmenätet