Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

expande Bostadsbyggandet ökar med 22 procent
2017-08-18 09:01
37 600 påbörjade lägenheter under första halvåret.
expande Ex-minister blir ny vd för Sveriges Byggindustrier
2017-08-17 09:01
Har varit infrastrukturminister och finanslandstingsråd i Stockholm. 
expande Komplicerad utredning av broraset
2017-08-16 09:01
 "Jag hoppas att förundersökningen blir klar inom ett år."
expande Ramböll ska växa i Västsverige
2017-08-16 09:01
Anställer ny affärsområdeschef för Samhällsbyggnad Väst. 
expande Pilotprojekt ska locka polska byggbolag
2017-08-16 09:01
SABO och Framtiden AB samarbetar med polska regeringen.
expande »Äntligen en certifiering anpassad för byggbranschen«
2017-08-04 10:00

Gunnar Skogehall har lång erfarenhet av projektledning på beställarsidan inom byggbranschen i Uppsala kommun.
- Att BF9K numera är likställt med till exempel ISO-certifieringar tycker jag är en vitalisering av byggbranschen.

expande »Vi har flest VDC-certifierade i Skandinavien«
2017-08-01 10:00

Emile Hamon är strategi- och utvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB och har det övergripande ansvaret för digitaliseringen på företaget.

expande Skapa lönsamhet med ekonomiska avstämningar och prognoser
2017-07-28 10:00

På kursen Ekonomiska avstämningar och prognoser får du lära dig hur du med enkla verktyg skapar förutsättningar för väl funderande ekonomiska avstämningar och bedömningar av projektets ekonomiska resultat. Kursen ger dig också ökad förståelse för ekonomiflödet i ett företag.

expande »Utan BF9K hade vi inte klarat vår expansion«
2017-07-25 10:00

- Vi hade aldrig kunnat växa kraftigt och samtidigt utveckla vår verksamhet om vi inte hade haft certifieringssystemet BF9K i ryggen, säger Pär Karlsson som är vd på ByggConstruct i Uppsala. För drygt sju år sedan bestämde ledningen på företaget att man skulle ansluta sig till lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K. Då jobbade 50 anställda på ByggConstruct och omsättningen låg på 150 miljoner kronor om året.

expande En sammanfattning av rapporten Sund offentlig upphandling
2017-07-20 10:00

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott lanserar en sammanfattning av LOU-rapporten Sund offentlig upphandling - Byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten. Denna light-version syftar till göra rapporten mer tillgänglig och att läsaren snabbt ska få sig en överblick i vad byggbranschen ser som stora problem inom den offentliga upphandlingen. 

SBG Nyheter

Utvecklas i en omväxlande heltidstjänst hos oss!
Nu utför vi en omfattande verksamhetsanpassning åt SISAB och SFI!
RSS (Öppnar nytt fönster)
Visar 2 resultat.