Vi är medlemmar i

Välkommen till SBG Byggen

Sedan grundandet av bolaget år 1990 har företaget genomgått en kontinuerlig utveckling och varit delaktigt i en mängd olika projekt. Vi har bland annat fått förtroendet att medverka i ombyggnationer av spektakulära och klassiska landmärken såsom Stockholm Centralstation, Grand Hotel, Sturebadet och Kungliga Slottet.

I takt med företagets utveckling har även kundbas och uppdrag ändrat karaktär och utvecklats, från att omfatta småskaliga byggentreprenader till att idag inbegripa allt från mindre servicearbeten till ett
totalåtagande i projekten gentemot deras beställare.          

Enligt de båda grundarna, Stefan och Tomas, har en sak dock inte förändrats – De är fortfarande
delaktiga i utformningen och förvaltningen av vårt Stockholm, världens vackraste huvudstad.

 

Byggnyheter

expande Så ska Västlänken bli billigare
2016-10-25 09:01
Trafikverket testar en ny samverkansmodell * ”ECI ger mer järnväg för pengarna”
expande Det ska byggas 2 100 nya bostäder i Sickla
2016-10-25 09:01
Nacka kommun presenterar planerna för Sickla Plania, som ska bli en mer sammanhållen stad.
expande Miljoner i skatteböter för kommunalt fastighetsbolag
2016-10-25 09:01
Moms på byggkostnader drogs av löpande av misstag.
expande Co-Pilot först att HBTQ-certifieras
2016-10-25 09:01
”Ingen ska behöva komma ut ur någon garderob”
expande Här är landets dyraste adresser
2016-10-25 09:01
Kvadratmeterpris på cirka 113 000 kronor.
expande Avstegen från AB äter upp halva vinsten
2016-10-26 18:44

Anders Kivijärvi, senior byggekonom, har skrivit rapporten »Vad kostar avstegen?« som handlar om de ekonomiska aspekterna av avvikelser från de allmänna bestämmelserna (AB). Det visar sig att så mycket som hälften av vinstmarginalen äts upp till följd av dyrare anbud och administrativa kostnader.

expande För en sund konkurrens
2016-10-25 16:10

Södertälje Byggmästareförening bjöd in medlemmarna till frukostmöte på hotell Scandic Skogshöjd på tisdagsmorgonen för att informera om den nya lagen om elektronisk personalliggare och om det nya projektet Fair Play Bygg. Båda två syftar till att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen.

expande Claes Rising: ”Avstegen fördyrar  byggandet i onödan"
2016-10-24 15:18

Rapporten »Vad kostar avstegen?« från SBUF granskar vilka konsekvenser de många undantagen från de allmänna bestämmelserna (AB) får för byggbranschen. Högre priser, sämre konkurrens och fler tvister är några av rapportens slutsatser.

expande Tydlighet mot kund – viktigaste rådet
2016-10-21 16:26

Stockholms Byggmästareförenings konsumententreprenadutskott bjöd in medlemsföretagen för att lyssna på Villaägarna som berättade om vanliga fallgropar när privatpersoner är beställare. Det viktigaste rådet som Villaägarna gav: Var tydlig, specificera vad som ska göras och skriv avtal innan arbetet påbörjas! Då kan missförstånd undvikas och entreprenören får en nöjd slutkund.

expande Bostadsbyggandet skjuter i höjden
2016-10-21 12:28

I Stockholms län finns över en tredjedel av hela landets byggmarknad och det är framför allt bostadsbyggandet som håller uppe den höga investeringsnivån. Investeringarna i bostadsbyggandet beräknas öka under 2016 med 17 procent jämfört med föregående år enligt färsk prognos från Sveriges Byggindustrier.  

SBG Nyheter

Utvecklas i en omväxlande heltidstjänst hos oss!
Nu utför vi en omfattande verksamhetsanpassning åt SISAB och SFI!
RSS (Öppnar nytt fönster)
Visar 2 resultat.